Corona

Den 29 oktober kom Folkhälsomyndigheten med skärpta allmänna råd för oss skaraborgare, som del i Västra Götalandsregionen, mot bakgrund av en ökande och oroande smittspridning av covid-19.

Råden innebär bl.a. att man skall avstå från att vistas i inomhusmiljöer med andra personer än dem man normalt umgås med, att man skall avstå från att delta i möten och att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än dem som man bor tillsammans med.

Mot den bakgrunden har vi beslutat att ställa in filmföreläsningen nu på måndag den 2 november och månadsmötet nu på onsdag den 4 november.

Styrelsen för Skaraborgs Senioruniversitet

Ingen har väl undgått att notera att detta år är så annorlunda på många sätt. Kravet på social distansering påverkar våra aktiviteter i högsta grad.

Vi planerar dock att komma igång med filmföreläsningarna den 21 september och månadsmötena den 7 oktober. Se under rubriken Föreläsningar.

Förutsättning för att vi skall kunna genomföra föreläsningarna är dock att vi klarar av att följa folkhälsomyndighetens krav på max antal besökare, att vi kan hålla avstånd etc. Just nu håller vi på att undersöka om vi kan hitta lämplig lokal där vi kan sitta med stipulerat avstånd. Vi kommer förmodligen också att behöva ha föranmälan. Vi återkommer i god tid före första föreläsningen. När det gäller filmföreläsningarna är det klart att vi även under höstterminen får nyttja högskolans filmsal.

Styrelsen arbetar också för att få igång digitaliserade lösningar för studiecirklarna och våra föreläsningar.

Vad gäller föreläsningarna söker vi samarbete med våra kollegor i Uppsala som tidigt var på banan med filmade föreläsningar. Dock tveksamt om det blir några sådana föreläsningar under kommande hösttermin.

I avvaktan på att samarbetsavtal oss emellan blir klart kan vi tipsa om en möjlighet för var och en att ta del av Uppsala universitets oerhört omfattande och fina ”bibliotek” av högklassiga föreläsningar som återfinns via länken https://uu.se/forskning/forelasningar/ Sidan erbjuder exempelvis samtliga installationsföreläsningar sedan 2011. Nobelföreläsningar sedan 2008 och mycket mer kring ämnen som torde passa alla intresseinriktningar och kunskapsnivåer.

Var rädda om Er och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!