Digitala föreläsningar

Den 21 oktober klockan 18.30-20.30

Vem får bo var

Martin Grander är bostads- och urbanforskare vid Malmö Universitet och föreläsningen ger han från sitt arbetsrum vid universitetet.

Han disputerade 2018 på en avhandling om den ökande bostadsojämlikheten i städerna och hur den motarbetas och har nyligen gett ut boken Allmännyttan och jämlikheten – svensk bostadspolitik vid vägskäl.

Bostäder och boende har en speciell plats i den svenska välfärdsstaten. Målet har varit ”goda bostäder för alla”. Martin Grander kommer bland annat att ta upp vad det är som gör att det trots det finns en bostadsojämlikhet i dagens Sverige samt vilken roll allmännyttan spelar i dagens bostadsförsörjning och vilket handlingsutrymme den har för att motverka bostadsojämlikhet. 

I mars bromsades de populärvetenskapliga caféerna i samarbete mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet på grund av pandemin för resten av våren. När vi nu gör en nystart är det första gången som Högskolan sänder ett populärvetenskapligt café digitalt och kan ses som ett test som eventuellt leder till fler föreläsningar över nätet.

Gå in på Högskolans hemsida www.his.se och scrolla en bit ned tills du hittar rubriken ”På gång” och därunder 21 oktober Populärvetenskapligt café. Där finns länken du ska använda och all information om hur du ska gå till väga för att se och höra föreläsningen.

Föreläsningen börjar klockan 18.30 men koppla gärna upp dig lite tidigare.

Vi hoppas detta blir ett lyckosamt alternativ till fysiska föreläsningar.