Nobelföreläsningar & månadsmöte

Tisdag den 6 december har vi traditionsenligt Nobelföreläsningar då Högskolans forskare presenterar och förklarar årets nobelpris; se mer nedan.

Dagen därpå, onsdagen den 7 december kl 14 har vi terminens siste månadsmöte då antikexperten Izabella Donkow föreläser på temat ”Hon som ärar sin stad och sin familj” – kvinnlig välgörenhet under antiken; se mer nedan.

Nobelföreläsningen den 6 december

Några dagar före det stora Nobelfirandet i Stockholm är det dags för den traditionella Nobelkvällen på Högskolan i Skövde. Högskolans egna forskare tjuvstartar firandet genom att på ett så lättfattligt sätt som möjligt förklara årets priser i ekonomi, fysik, medicin, kemi, och litteratur. Samtidigt ger de en presentation av pristagarna och deras forskning.

Högskolans experter för kvällen är samma kunskapsstinna kvintett som förra året. Först ut är Hans Mörner, adjunkt i nationalekonomi. Hans utmaning blir att presentera ekonomipriset och göra pristagarnas forskning om banker och finanskriser begriplig. Erik Lagerstedt, doktorand i informationsteknologi, har ett starkt intresse för fysik och förklarar pristagarnas upptäckter om kvantmekanikens kraft.

Mikael Ejdebäck är biträdande professor i molekylärbiologi. Han kommer att berätta om kemipristagarnas arbete kring utvecklingen av klickkemi. Sedan är det Katarina Ejeskär, professor i biomedicin, som tar sig an medicinpriset som i år handlar om mänsklig evolution. Årets litteraturpristagare var en av de som hade tippats på förhand. Många har säkert också hunnit läsa någon av Annie Ernauxs böcker och ser därför fram emot att få höra vad Högskolans expert Stefan Ekman har att säga om hennes författarskap.

Tid: Tisdagen den 6 december, kl 18.30 – 21.00

Lokal: Högskolan i Skövde, hus D, sal D 110
Fri entré.

Månadsmöte onsdagen den 7 december

Izabella Donkows föreläsning med rubriken ”Hon som ärar sin stad och sin familj” – kvinnlig välgörenhet under antiken

Välgörenhet har gamla anor. Vid olyckor, t.ex. jordbävningar eller bränder, eller när det förelåg behov av upprustning eller nybyggnation, var antikens städer i första hand beroende av sina välbärgade medborgare. Bland dem fanns många kvinnor. Deras namn och gärningar känner vi till från statybaser som än idag pryder antikens ruinstäder. För det mesta är statyerna själva borta, men baserna de stod på finns kvar. Inskrifter på statybaser lovordar och uttrycker städernas högaktning och tacksamhet mot sina välgörare.

Det här är en berättelse om hur antikens kvinnor, tack vare sin ställning i samhället, hanterade sina medmänniskors behov av hjälp och sponsring samtidigt som de såg till att upprätthålla sina familjers goda namn.

Kort presentation av Izabella Donkow:

Izabella Donkow är klassisk arkeolog och antikvetare. Hon är utbildad vid Stockholms universitet, King’s College London och de svenska instituten runt om Medelhavet, där hon har specialiserat sig på senantiken och tidigkristen arkeologi. Hon har tidigare varit verksam som forskarassistent vid Christie’s i London, undervisat i antiken vid Stockholms Universitet och Svenska Institutet i Istanbul samt deltagit i utgrävningar i Sverige, Grekland och på Irland.

Tid: Onsdagen den 7 december, klockan 14 – 16

Lokal: Kulturhusets Freja-sal

Inträde: 50 kr inkl kaffe.

Om du vill betala i förväg så är Swishnumret 123 337 53 26 eller Bg 717-0566.

Ta gärna med er vänner och bekanta.

Välkomna!

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

SKARABORGS AKADEMI

En helkväll med Skaraborgs Akademi, kända skaraborgare i förskingringen.
Ur kvällens program:
• Pris till den doktorsavhandling på Högskolan i Skövde
som förtjänar särskild uppmärksamhet.
• Årets hedersskaraborgare presenteras och intervjuas.
• Akademiledamoten och statsvetaren Sören Holmberg:
”Val i två av världens äldsta demokratier – USA och Sverige”.
• Presentation. släpp och signering av Akademins årsbok ”Skaraborg spelar roll”.

När: Torsdagen den 17 november 2022
Tid: kl 18.30 – 21.00 – Obs tiden!
Plats: Högskolan i Skövde, hus E, sal E 105 -Obs! ny sal!

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Månadsmöte den 2 november

Månadsmöte onsdag den 2 november kl 14, Frejasalen i Kulturhuset

Energifrågan och våra höga elkostnader är ju högaktuella diskussionsämnen och kommer säkert så förbli en bra tid framöver. Då passar det väl perfekt att få en föreläsning av Skövde Energis VD Sammy Tanhua som bl a kommer att berätta om hur Skövde Energi skall kunna leverera trygga och långsiktigt hållbara energilösningar till oss. Skövde Energis vision är också att vara motorn för den cirkulära samhällsutvecklingen. Med andra ord, det kommer att bli en högintressant föreläsning och det kommer att finnas plats för många frågor.

Tid: Onsdagen den 2 november, klockan 14 – 16

Lokal: Kulturhusets Freja-sal

Inträde: 50 kr inkl kaffe.

Varmt välkomna!

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Studiecirkel i litteratur

Dansk litteratur
Här är förslag till en ambitiös cirkel om dansk litteratur. (Reservation för ändringar)
Första mötet äger rum den 20 september kl 14.00.
Plats: IOGT NOT Godtemplargården Drottninggatan 13 i Skövde. Följande cirkelmöten: se nedan.
Vi tar start i Den stängda boken av Jette A. Kaarsbol och fortsätter sedan med några av de stora kulturpersonligheterna i anslutning till Georg Brandes och det Moderna genombrottet. 1871 höll Georg Brandes en uppmärksammad föreläsning med titel Huvudströmningar i 1800-talets litteratur. Herman Bang och J P Jensen är centrala figurer.
Vi nosar också på roman av Johannes V Jensen som fick Nobelpriset 1944 och vi orienterar oss om socialrealismen hos Andersson Nexö.
Naturligtvis kan man inte förbigå sagokungen H C Andersen och sagodrottningen Karen Blixen.
Några moderna kvinnliga författare finns också med i förslaget: Vita Andersen, Tove Ditlevsen och Susanne Brögger.
Avslutningsvis några författare från modernare tid: Helle Helle, Carsten Jensen, Pia Tafdrup och Thomas Korsgaard.
I mån av tid övar också lite på danska texter och danskt uttal och tittar in på några texter på danska.
Välkomna med anmälan till Marianne Skardéus senast den 13 september. Max 12 deltagare
Telefon 0733 58 71 11 eller e-post mskardeus@christinalindstrom

Mer information finns under fliken Studiecirklar/kurser

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Månadsmöte Onsdag 7 september

Vid vårt första månadsmöte för hösten så kommer ornitologen och fotografen Kent-Ove Hvass att ta oss med på en spännande och vacker resa från norr till söder där vi besöker olika fågellokaler från Abisko i norr till Falsterbo i söder.

Tid: Onsdagen den 7 september, klockan 14 – 16

Lokal: Kulturhusets Freja-sal

Inträde: 50 kr inkl kaffe.

Om du vill betala i förväg så är Swishnumret 123 337 53 26 eller Bg 717-0566.

Ta gärna med er vänner och bekanta.

Välkomna!

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Höstens program

Populärvetenskapliga caféerna

Onsdag 21 september:
DATASPEL SOM PROBLEM ELLER MÖJLIGHET
Vad alla behöver veta om dataspel – och lite till!
Marcus Toftedahl, dataspelsforskare på Högskolan i Skövde.

Onsdag 19 oktober:
ATT SKILJA FAKTA FRÅN FEJK
Hur avgör man vad som är vinklade nyheter eller rena
lögner? Forskaren Emma Frans om hur man undviker att
falla för osanningar och hur källkritik hänger samman
med självkritik.
Emma Frans är forskare, författare och
vetenskapsskribent. Hon har sommarpratat och fått
Stora journalistpriset.

Torsdag 17 november:
Skaraborgs Akademi.
Sedvanligt upplägg:
Utdelning av pris till uppmärksammad doktorsavhandling,
Presentation av Årets hedersskaraborgare.
Föreläsning av en eller flera av akademins ledamöter.

Onsdag den 7 december:
Nobelkväll.
Högskolans egna forskare presenterar årets Nobelpris och Nobelpristagare.

MÅNADSMÖTEN

Månadsmöte den 7 september
Fågelintresset ökar i Sverige, vilket inte minst framgår av antalet nya böcker på detta tema.
Vi inleder höstens månadsmöten på temat fåglar.

Vi får besök av ornitologen och fotografen Kent-Ove Hvass som tar oss med på en spännande och vacker resa från norr till söder där vi besöker olika fågellokaler från Abisko i norr till Falsterbo i söder.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Vårens program

Onsdagen den 2 mars: Månads- och årsmöte med Claes Astin

Tema: Claes Astin kåserar om ord och uttryck, folk och fä

Lokal: Kulturhusets Frejasal. Tid: Kl 14:00

Entré + kaffe: 50 kr för medlemmar, övriga 100 kr

Måndagen den 21 mars: Filmföreläsning

Tema: Den amerikanske regissören Stanley Kubrich

Lokal: Högskolans filmsal. Tid: Kl 15:00. Entré: 100 kr

Onsdagen den 23 mars, professor Anna Syberfeldt

Tema: Artificiell intelligens

Lokal: Högskolan, sal D105. Tid: 18:30. Fri entré

Onsdagen den 6 april: Månadsmöte med Jonas von Essen

Tema: Minnesgeniet Jonas von Essen lär oss att komma ihåg

Lokal: Kulturhusets Frejasal. Tid: Kl 14:00

Entré + kaffe: 50 kr för medlemmar, övriga 100 kr

Måndagen den 25 april: Filmföreläsning

Tema: Bette Davis

Lokal: Högskolans filmsal. Tid: Kl 15:00. Entré: 100 kr

Onsdagen den 27 april, professor David Thurfjell

Tema: Existentiell hälsa

Lokal: Högskolan, sal D105. Tid: 18:30. Fri entré

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Medlemsavgift för 2022

Det är nu dags för årets medlemsavgift, som likt de senaste åren är på 150 kronor. Vi sätter stort värde på ditt medlemskap och hoppas att du är beredd att betala din avgift, om du inte redan gjort det. Förra året debiterade vi inte ut någon medlemsavgift på grund av pandemins härjningar och det var svårt att få någon kontinuitet i verksamheten.

För att kunna hålla en hög standard på våra aktiviteter framöver behöver vi vara många medlemmar. Vi hoppas därför att du/ni vill stödja oss även detta år. Vi skulle dessutom vara väldigt tacksamma för om du vill sprida kunskapen om vår verksamhet i ditt nätverk och få fler att vilja bli medlemmar; anmälan kan ske via vår hemsida skaraborgssenioruniversitet.se eller genom att kontakta Lars-Olof Kjellström, tel 0703-00 14 18 eller Lisbeth Blomberg, tel 076-337 40 79. Det går också bra att kontakta oss på e-post: skaraborgssenioruniversitet21@gmail.com

Betala medlemsavgiften till bankgiro 717-0566 eller swisha till 1233375326. Glöm inte att ange ditt/era namn.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Inställda aktiviteter under januari – februari

På grund av den ökande smittspridningen av Covid – 19 har vi (styrelsen) beslutat att ställa in några aktiviteter under januari och februari.

Det gäller månadsmötet onsdagen den 2 februari med fotografen och ornitologen Kent Ove Hvass samt filmföreläsningen måndagen 7 februari om Stanley Kubrick. Vi återkommer med mer information om och när dessa programpunkter kan äga rum.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Vi startar våra månadsmöten den 2 februari!

Våren 2022

Under våren har vi planerat in tre möten, den 2 februari, den 2 mars och den 6 april.
Månadsmötena kommer som tidigare att äga rum första onsdagen i månaden kl. 14.00. Först en föreläsning följt av en frågestund, kaffe och samvaro.
Lokal: Kulturhuset, Freja-salen
Tid. 14.00 – 16.00
Inträde: Inträde och kaffe 50 kr för medlemmar och 100 kr för övriga.

Föreläsningarna kan leda till fördjupning i form av studiecirklar och/eller studiebesök. Hör gärna av dig med idéer och önskemål till styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Om oss/Kontakt”. Hur man blir medlem hittar du under fliken ”Medlemskap”.

Onsdagen den 2 februari
Denna onsdag får vi besök av fotografen och ornitologen Kent Ove Hvass som kommer att visa fantastiska bilder och berätta om en resa genom Sverige, från norr till söder, där vi besöker fåglar och fågellokaler.


Onsdagen den 2 mars, årsmöte
Den välkände och uppskattade radiomannen Claes Astin kåsera om ord och uttryck, folk och fä. Denna onsdag har vi också vårt årsmöte.

Onsdagen den 6 april
Minnesgeniet och 2021 års hedersskaraborgare, Jonas von Essen, besöker oss denna onsdag.
Mer detaljerad information kommer att skickas ut till våra medlemmar någon vecka innan respektive månadsmöte.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

God Jul & Gott Nytt År!

Vi har många spännande aktiviteter planerade inför vårterminen 2022. Vi ligger lågt under januari och startar med vårt första månadsmöte den 2 februari, då Kent-Ove Hvass kommer att visa oss fantastiskt vackra bilder av fåglar, från norr till söder. Den 2 mars har vi årsmötet och då kommer vi att gästas av Claes Astin som kommer att kåsera om ord och uttryck, folk och fä. Minnesgeniet och årets hedersskaraborgare, Jonas von Essen, besöker oss vid vårt månadsmöte den 6 april.

De populärvetenskapliga caféerna startar den 23 februari då vår biskop Åke Bonnier besöker oss. En månad senare, den 23 mars får vi en föreläsning om Artificiell Intelligens. Programmet för april månads café är inte definitivt spikat.

Den 7 februari startar vi med terminens första filmföreläsning, temat är regissören Stanley Kubrick. Temat för de båda nästkommande föreläsningarna är skådespelerskan Bette Davis och regissören Billy Wilder.

Mer detaljerat program kommer i början av nästa år och då får Du även möjlighet att betala medlemsavgiften som är oförändrad, 150 kr.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Högskolans egna forskare förklarar årets Nobelpris och presenterar pristagarna

Onsdagen 8 december kl 18.30, hus D, sal D 105

Under Nobelveckan, när Nobelpristagare anländer till Stockholm för årets alla festligheter med prisutdelningen och banketten som höjdpunkterna, uppmärksammar också Högskolan i Skövde traditionsenligt Nobelpriserna.

Högskolans egna forskare presenterar årets pristagare, deras forskning och varför just de blivit belönade med Nobelpriset. Högskolans experter tar ett samlat grepp om priserna i medicin, fysik, kemi, ekonomi och litteratur. Det finns också möjligheter att ställa frågor till forskarna i anslutning till föreläsningarna.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar