Rynkor och bark

Skaraborgs Senioruniversitet samlades onsdagen den 3 maj i Medborgarskolans lokaler till sedvanligt månadsföredrag. Det hölls denna gång av sötvattenbiologen och författaren, Linnea Jägrud, över ämnet ”Rynkor och bark”. Föredragshållaren illustrerade föredraget med många bilder av minst sagt personliga träd från skog och natur. Vi fick intressanta inblickar i hur träden genom att utnyttja sina rotsystem och svampmycelier kan dela på näring med varandra och att de därigenom stärker varandras livsvillkor.

Detta var vårens sista föredrag men till hösten återkommer vi med ett fullmatat program./SE

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Magsmart

Senioruniversitetet Skaraborgs månadsmöte den 1 mars drog en stor publik som lyssnade till författaren och näringsfysiologen, David Jonsson, som talade över ämnet ”Magsmart”. Föreläsaren talade engagerat och medryckande om hur vårt mag- tarmsystem påverkar vår kropp och dess välbefinnande.

Vi fick lära oss att vi härbärgerar ett och ett halvt kilo bakterier i systemet! Kroppen består av c:a 10 000 miljarder celler men hela 100 000 miljarder mikroorganismer. Frågan var om vi är vårt DNA? Vi har 20 000 mänskliga gener, men 2-20 miljoner bakteriegener!

Ja, vi fick ta del av en uppseendeväckande mängd fakta om bakterier och förhållandet mellan dessa och vårt välmående. Den som vill lära sig mer om detta spännande ämne kan med fördel läsa David Jonssons bok ”Magsmart”

Nästa månadsmöte äger rum den 5 april kl 14.00 och då blir ämnet ”Den svenska deckargenrens framgångar”, doktoranden i litteraturvetenskap, Karl Berglund föreläser./SE

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Biskop Brynolf

Skaraborgs senioruniversitet hade föredrag med efterföljande årsmöte onsdagen den 8 februari.  Föredraget hölls av kontraktsprosten Johnny Hagberg, Järpås, som talade om biskopen Brynolf Algotsson (Brynolf I) som valdes till biskop 1278 och verkade i Skara stift till sin död 1317, alltså precis 700 år sedan. Denne man vann högt anseende och ansågs vara  en synnerligen lärd person som efter grundläggande studier i Skara for till Paris för omfattande studier i bl a juridik och arkitektur. Han avsatte arton år för dessa studier! Kunskaperna i arkitektur kom väl till pass då han lät bygga om domkyrkan från romansk till gotisk stil. Biskopen ansågs vara en mycket from man, lärd, ödmjuk, förlåtande och som tog vara på tiden. Han var författare och diktare och skrev officie till Elin i Skövde (S:ta Helena).

Biskopen gravlades i Skara domkyrka och snart skedde tecken och under vid graven. Heliga Birgitta faller i trans vid graven och hör jungfru Maria tala. Brynolf II får se en blind kvinna återfå synen vid graven. Brynolf III  får Brynolf I saligförklarad 1492.

Det var ett intressant och spännande föredrag om en märklig personlighet från bygden som uppskattades till fullo och frågorna blev många.

Vid årsmötet avhandlades de sedvanliga ärendena och avtackning skedde av de styrelseledamöter som avgick och nytillträdande hälsades välkomna!

Nästa månadsmöte äger rum onsdagen den 1 mars kl 14.00 i Medborgarskolans lokaler och då talar författaren och näringsfysiolog, David Jonsson, över ämnet ”Magsmart”. Hur påverkas kroppen av hur mag- tarmsystemet mår? /SE

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Orgelmusik

Domkyrkoorganist Reibjörn Carlshamre tog oss med på musikaliska upplevelser från de senaste 100 åreni-zb9xdn2-l i Sankt Johannes kyrka i Hentorp.

i-nhjldzn-l

 

 

 

 

 

Foto: Anders Eriksson

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Från antiken till nyklassicismen

Skaraborgs Senioruniversitets månadsmöte den 2 november med Marita Löfgren från Folkuniversitetets Hantverkscentrum i Tibro som föredragshållare hade titeln ”Visst kan man resa 2000 år på en timme!”

gotikMarita gav oss nycklar till stilhistorien från antiken till nyklassicismen i en snabb, men mycket intressant genomgång. Med bildens hjälp fick vi ta del av de stilelement som kännetecknade varje period.

 

 

rokokoVi lärde oss en hel del även om vi samtidigt förstod att det finns mycket att utforska inom området innan vi blir fullfjädrade ”experter”!

Av mängden frågor att döma var ämnet intressant för många av deltagarna. Någon sammanfattade ” nu blir det ännu intressantare att följa programmen från Antikrundan”!

Den 7 december kommer nästa föredrag i Medborgarskolans lokaler, S. Trängallén 2. Då föreläser Lennart Palm om ”Svenska kyrkors hemligheter”!  /SE

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Lindisfarne

img_0115Skaraborgs senioruniversitet lockade många åhörare till läraren och frilansjournalisten Anders Tidströms, Örebro, föreläsning om Lindisfarne.

År 793 angrep vikingar Lindisfarne och det kloster som var beläget på ön. Det blev startpunkten på härjningar över hela England och Skottland. Det var främst guld och silver som lockade och angreppen fortsatte till år 1066 (slaget vid Hastings).

De oinbjudna gästerna har lämnat många spår efter sig i språk och ortsnamn och även kan man finna spår i kromosomuppsättningarna hos befolkningen.  Ämnet var intressant och lockade många till att ställa frågor. Det var med andra ord en givande och lärorik eftermiddag som gav mersmak!  /SE

img_0112

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Skövdeseniorer på upptäcktsfärd i Wien

Medlemmar från Skaraborgs senioruniversitet besökte under några varma och soliga dagar valsernas stad Wien.

Besöket var en uppföljning och en avslutning på en studiecirkel som genomfördes under våren 2016.

Wien är en härlig stad, där alla smakriktningar och sinnen tillfredsställs.

getattachmentthumbnail Gruppen framför slottet Belvedere

Konsten av Gustav Klimt, Egon Schiele och Oscar Kokoschka på slottet Belvedere, getattachmentthumbnailBeethovenfrisen på Secessionen Wagner- och Hundertwasserhusen gav ögat sitt lystmäte. På Naschmarkt blandades dofter från kryddor, blomster och grönsaker. Det goda wienska köket samt den nyskördade druvsaften gav härliga smakupplevelser. Karlskyrkans barockstil gav en fin inramning till ett framförande av Vivaldis De fyra årstiderna. Verket framfördes på tidstypiska instrument av Orkester 1756 från Salzburg. Solister och orkestermedlemmar spelade med virtuos teknik och kraftfull inlevelse. En njutning för öra och öga

                                   Kejsarinnan Elisabet, även kallad Sissi

getattachmentthumbnail

Deltagarna återvände hem till Skövde med många fina minnen som besöket ute i Schönbrunn, deltagande i morgonträningen av lippizanerhingstarna i Spanska Ridskolan och ett besök på en riktig vingård ute i Nussdorf.

 

 

Hundertwasserhuset

getattachmentthumbnail

 

                               Spanska ridskolans hästar

                                                                                  Wien erbjuder många upplevelser och är rikt på museer men satsar också på att utvecklas till en modern stad. Miljötänkandet ligger i frontlinjen och de allmänna kommunikationerna fungerar utmärkt. De 1,8 miljoner invånarna är välkomnande och hjälpsamma. Känslan av Wiens storhet som huvudstad i det Habsburgska riket fram till 1918 dröjer sig gärna kvar och ger staden en extra charm.

getattachmentthumbnailUtställning med anledning av kejsar Franz Josefs bortgång för hundra år sedan.

Cirkel- och reseledare var Marianne Skardéus                          Foto: Kent Skardéus

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Folkhälsa i ett internationellt perspektiv

De populärvetenskapliga caféerna, som är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs senioruniversitet, kunde nyligen hälsa professorn i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde Alexandra Krettek välkommen. Alexandra bedriver i Nepal ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt på temat folkhälsa. I studierna har livsstilar och attityder bland befolkningen i Sverige och Nepal jämförts.

Bild I mitten  professor Alexandra Krettek                               Från vänster de nya styrelsemedlemmarna i Skaraborgs senioruniversitet Sven Esplund, Bengt Nilsson, Lene Doverholm och Agneta Hellman       Foto: Marianne Skardéus

En slutsats av studierna är att forskningen i Sverige behöver fokusera i högre grad på varje individ och beakta dennes familjesituation, kulturella normer, traditioner och inställningen till sjukdom på ett mer genomgripande sätt än tidigare. Detta är naturligtvis en följd av de ökade kontakterna med andra delar av världen och de kontakter som vi i Sverige får genom en ökande invandring, menade Alexandra.

Hjärtsjukdomarna ökar i västvärlden och detta kan ha sin bakgrund i ett genetiskt arv men framförallt genom vår livsstil vad bland annat gäller rökning, alkoholintag, matvanor och otillräcklig mängd av fysiska aktiviteter. I Sverige är 90 % av våra sjukdomar livsstilsrelaterade. I Nepal är siffran 17 %, men då ska också tilläggas att medellivslängden är betydligt lägre än i Sverige, nämligen 67 år.

Nepal är ett land som dels har att övervinna hälsoutmaningar som undernäring, kvinnors och barns hälsa, infektioner och smittsamma sjukdomar. Dels att hantera den massiva exploateringen från marknaden som öppnar upp för en västerländsk livsstil med ”fast food” som coca-cola och pommes frites. Lägg därtill att stillasittande arbeten blir allt vanligare och att det blir många timmar framför dator och teve. Det är att vänta att antalet människor drabbade av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck kommer att öka dramatiskt i Nepal.

Alexandra Krettek framhöll att det finns mycket att göra för att få befolkningen i Nepal att inse vikten av att bedriva ett eget förebyggande hälsoarbete genom att äta nyttigt och motionera under hela livscykeln. Denna kunskap är låg hos befolkningen liksom att känna igen olika sjukdomssymptom. Ett stort och viktigt arbete som försvåras genom att sjukvården inte har ett centraliserande organ, som kan ta övergripande grepp och styra utvecklingen i landet. Nästa populärvetenskapliga café anordnas på Högskolan onsdagen den 16 mars. Då gästas föreläsningsserien av forskaren Anja Lund från Högskolan i Borås och Chalmers. Hennes expertområde är smarta textilier.  /MS

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Nya fynd i Varnhem gör Sverige äldre

GetAttachment[1]-Utgrävningarna i Varnhem visar att Sverige blev kristet minst 100 år tidigare än man trott.  Så sade arkeologen Maria Vretemark när Skaraborgs Senioruniversitet höll sitt medlemsmöte för februari.

I sin föreläsning konstaterade Maria Vretemark att kullen ovanför klosterruinen innehåller landets äldsta rum – kryptan i en gårdskyrka från 1050-talet. Den utgrävda kyrkogrunden har i sin tur haft en föregångare, en träkyrka från 600-talet.

-En stor begravningsplats har omgett kyrkan. Vi har funnit många välbevarade skelett. Ca 3 000 personer har gravlagts här, sade Maria Vretemark.

Hövdingens hall och grav

På 900-talet kom kristendomen in i bygden. De döda kremerades inte längre utan lades i kistor och nu utan offergåvor som tidigare. Män lades på kyrkans sydsida och kvinnor på den norra.

-Den finaste gravplatsen var intill kyrkan. Där hittade vi en kalkstensgrav med ett runristat lock som tillägnats Kättil. Han var säkert hövding och gårdens ägare, berättade Maria Vretemark.

Öster om kyrkan fann man lämningar efter ett 30 meter långt bostadshus från vikingatiden, en hövdingahall.

Tidigt maktcentrum

Arkeologerna har hittat flera föremål från 9-1000-talet i och vid gravarna: glaspärlor,  ringar, dräktspännen, en stridsyxa, knivar – och ett resealtare som kan ha tillhört en präst.  Alla fynd talar för att området var ett maktcentrum långt innan klostret började byggas.  Den utgrävda kyrkan finns nu under ett skyddande tält men skall på sikt få en överbyggnad. Denna är tänkt att också vara en informationsanläggning med fakta om utgrävningarna och kristendomens tidiga historia i Västergötland. /FJ

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Säkerheten främst vid Nato-föredrag

-Oavsett vad man anser om Nato så kvarstår faktum. Nato är en allians för att bevara fred och säkerhet och för att förebygga kris och krig.Anders Oljelund

Så sammanfattade exdiplomaten Anders Oljelund sin föreläsning om Nato vid det populärvetenskapliga kaféet, arrangerat av Folkuniversitetet, Högskolan i Skövde och Skaraborgs Senioruniversitet.

Anders Oljelund började med att beskriva bakgrunden till att Nato bildades:

-Efter andra världskriget genomförde kommunisterna statskupper i en rad östeuropeiska länder. Som motvikt mot Sovjets expansion tillkom Nato 1949 – ett system för kollektivt försvar med USA i en tung roll.

På 1950-talet bröt Koreakriget ut, och när Västtyskland blev medlem i Nato 1955 skapades Warszawapakten av Sovjetunionen.

Nato i ny roll

Kalla kriget innebar att de två militärallianserna balanserade varandra.

Med Sovjetunionens fall 1991 och Warszawapaktens upplösning uppstod frågan om även Nato skulle avvecklas. Men medlemsländerna ville inte det. Flera östeuropeiska länder som hade ingått i Sovjets maktsfär blev senare medlemmar, som en försäkring mot en framtida rysk expansionspolitik.

1994 startade Nato projektet Partnerskap för fred, ett militärt samarbete för att skapa förtroende mellan Nato, Ryssland och andra europeiska länder. 22 stater tackade ja till att utbilda soldater, samordna övningar, avvärja och medla i kriser och förebygga krigshandlingar. Sverige är en av medlemmarna i partnerskapet.

Neutralt Sverige?

Genom Nato-samarbetet har Sverige gjort insatser i Libyen, Bosnien, Kosovo och Afghanistan.

Enligt Anders Oljelund kan Sverige inte längre anses som neutralt och alliansfritt:

-Vi är medlem i EU, en överstatlig allians som är politisk, ekonomisk och social. Däremot är vi militärt alliansfria.

Han avrundade med att beskriva vad Nato inte är:

-Nato är ingen angreppsallians utan en försvarsallians, har ingen gemensam utrikespolitik, är inte överstatlig, har inga egna trupper – medlemsländernas anlitas – och erkänner FN som högsta beslutande instans.

Efter en rad frågor från den talrika publiken avtackades Anders Oljelund med ett förgyllt äpple, designat av en elev på Folkuniversitetets hantverkscentrum i Tibro. /FJ

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Äkta möten får oss att må bra socialt

-Samhället vill att vi har det bra till kropp och själ. Men hur är det med vårt sociala välbefinnande?

Så frågade socialpsykologen Anette Lundin när hon föreläste vid det populärvetenskapliga kaféet på Högskolan i Skövde, anordnat tillsammans med Folkuniversitetet och Senioruniversitetet.

Hennes svar: glöm förutfattade meningar – låt oss mötas ansikte mot ansikte!

Anette Lundin_1116Inför drygt 100 åhörare berättade Anette Lundin om äkta möten som en förutsättning för att vi ska må bra socialt

Enligt Anette Lundin mår vi bra socialt när våra relationer är stabila och trygga och när vi upplever närhet till varandra.

Forskarna har funnit att vi minskar risken för ohälsa fysiskt och psykiskt om vi upplever ca sju timmars nära sociala band per dag, förutsatt att de är kvalitativa och positiva.

Verkligt liv är möte

Anette Lundin citerade Martin Buber: ”Allt verkligt liv är möte”.

Kroppslig och själslig närhet – blickar, beröring, utväxlande av åsikter och erfarenheter – bäddar för äkta relationer. När två personer bortser från de vanliga roller de spelar till vardags och i stället accepterar varandra helt fullt, ansikte mot ansikte, växer båda två. Samtidigt ökar självinsikten. ”Jag blir till i mötet” kallade Anette Lundin fenomenet.

En ny form av närhet

Annorlunda är det i grupper om tre eller flera. Där är ofta rollerna och reglerna redan fastställda, och det är svårt att etablera ett kravlöst, genuint möte.

Men all ny teknik med datorer och mobiler inbjuder till spontana kontakter där spelregler och roller inte är givna, menade Anette Lundin.

-Kanske växer en ny form av närhet fram bland alla SMS-ande ungdomar, trodde hon.

-Trots teknikens många brister med risker för feltolkningar finns chansen att den ökar verklig närhet och möten med äkta känslor, avslutade Anette Lundin. Som tack för sin föreläsning förärades hon ett kunskapens äpple i trä, unikt utformat av en elev på Folkuniversitetets hantverkscentrum i Tibro. /FJ

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Berlinstudier slutade i Spreevenedig

2015-09-30 12.15.41-3Medlemmar i Skaraborgs senioruniversitet har under våren i cirkelform studerat Berlin, dess historia, den delade staden och dess sevärdheter. 
Avslutning blev det i Berlin självt, där man hann med att se Brandenburger Tor, den nya Berliner Bahnhof (centralstationen), parlamentskvarteren, Berlins riksdagshus, Bodenmuseet, men också förberedelserna för det 25-åriga firandet av 3 oktober – åminnelsedagen för Tysklands enande.
Intressant var att se återskapandet av Berlins tidigare slott. Slottet med anor till 1400-talet revs under DDR-tiden och ersattes med Palats der Republik – detta nu också rivet.
Den nya byggnaden är ritad av den italienske arkitekten Franco Stella och skall 20130218_Unter_den_Linden_ohne_Figuren_10x15_01stå klart 2018. Östsidan av slottet kommer att vara i modern stil, övriga fasader knyter an till slottets tradition i barock och kommer att kallas Humboldt-forum. Här  kommer bl.a. olika kultursamlingar, bibliotek och forskningsbibliotek att inhysas.
                               
                                                                                          Så här skall det nya slottet i Berlin se ut

Det fina vädret inbjöd också till en tur på floden Spree.

/Insänt av Marianne Skardéus Telefon 0733 58 71 11  Bild: Kent Skardéus

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar