Studiecirklar våren 2020

Nyhet! Cirkel med Värmlandslitteratur

Torsdagen den 20 februari kl 14.00 startar den nya studiecirkeln om värmländska författare med Marianne Skardeus som cirkelledare i Medborgarskolans lokal Kathmandu, Södra trängallén 2 i Skövde.

Därefter följer ytterligare fyra träffar torsdagarna den 12 mars, den 2 och 16 april och den 7 maj.

Förslag till läsning framgår av informationsblad och kommer också att diskuteras vid första cirkelsammankomsten.

Anmälan till Marianne Skardeus mskardeus@gmail.com.

Samtidigt med anmälan är vi tacksamma för att du sätter in medlemsavgiften 150 kronor och cirkelavgiften 200 kronor på Skaraborgs Senioruniversitet bankgiro 717-0566. Missa inte ditt namn och cirkelns namn på inbetalningen.

En tvådagarstur till Arvika med besök bland annat på Rackstadmuseet planeras i maj, preliminärt den 12 – 13.

Välkommen till en vår om värmländska författare och konstnärer!